Enerji Sistemleri > Biyolojik Gaz Uygulamaları > Biyogaz > 
Biyogaz
Biyogaz, hayvan dışkısı, enerji değeri yüksek bitkisel atıklar, gıda ürünleri işleyen işletme atıkları, organik maddelerin veya üretilen enerji bitkilerinin aneorobik (havasız) ortamda belli sıcaklıkta fermantasyona uğraması sonucunda açığa çıkan metan (CH4) gazıdır. Sanayi için başlıca zorluğu, biyolojik atığın bertaraf edilmesi ve arıtılması oluşturmaktadır. Kompostlamaya üstün bir alternatif teşkil eden anaerobik fermantasyon, geniş bir kapsamda organik maddelerin bertarafı için en uygun bir çözümü oluşturmaktadır. Anaerobik fermantasyon sonucunda üretilen biyogaz, fosil yakıtlarının yerine geçebilen, tatminkar alt ısıl değere sahip ( yakl. LHV 5 kW/m³) bir yenilenebilir yakıt kaynağıdır.Biyogaz üretim sürecini üç adımda özetleyecek olursak:
  • Biyogaz üretimi için ham maddenin hazırlanması
  • Fermantasyon
  • Arta kalan malzemenin sonradan işleme tabi tutulması


Başlangıçta organik malzeme birincil bir çukurda- gıda atığı olması halinde zararlı mikroplardan arındırılmak üzere- toplanır ve sterilize edilir. Bu işlem sonunda, organik ham madde, bir çürütücüye (digester) gönderilir. Çürütücüde üretilen biyogaz, gaz üretimindeki dalgalanmalardan bağımsız olarak kesintisiz gaz tedarikini temin etmek üzere bir gaz depolama tankında toplanır. Gaz kalitesini düşüren ve dalgalanmalara neden olan diğer gazlar bertaraf edildikten sonra biyogaz gaz motorunu besler. Diğer yandan, üretim esnasında açığa çıkabilecek fazla gazın sistemden uzaklaştırılması gerekmektedir. Bu sebeple, fazla metan gazının sera etkisi ve zehirleme özelliği nedeni ile havaya yakılarak salınması gerekmektedir. Güvenlik nedeni ile sisteme bir gaz alevinin (flare) takılması tavsiye edilir. Bu şekilde fazla gaz üretilmesi halinde bu gaz yakılabilecektir. Biyokütlenin fermantasyonundan elde edilen son ürün gübre olarak kullanılabilir. Çürütücüde üretilen gaz karışımı %50 ile %70 arasında metan (CH4) ve %30 ile %50 arasında karbon dioksitten (CO2) oluşur.