Enerji Sistemleri > Özel Gaz Uygulamaları > Sentez Gazı, Sentetik Gaz (Syngas) > 
Sentez Gazı, Sentetik Gaz (Syngas)
Sentetik gaz veya sentez gazı olarak da bilinen Syngas, karbon içeren biyo-kütle (odun gazı), plastikler, kömür ve kentsel atık veya benzeri malzemelerden üretilebilir. 20. Yüzyılda havagazı, Avrupa’da ve diğer sanayileşmiş ülkelerde birçok yerleşim birimine, gaz tedarikini sağlamak için kullanılmıştır. Sentez gazını yakıt olarak kullanan gaz motorları sistemin verimliliğini maksimize etmek üzere kojenerasyon olarak da yapılandırılabilir.

Sentez gazı, gazlaştırma veya karbon içerikli malzemelerin pirolizi aracılığı ile oluşturulur. Gazlaştırma, reaksiyonu oksijenin kontrolünde sınırlı yanma ile termal enerjiyi sağlayarak reaksiyonu devam ettirmek için, yüksek sıcaklıklara tabi tutulmuş malzemeleri içerir. Gazlaştırma operasyonu bir gazlaştırıcı reaktörde yapılabileceği gibi alternatif olarak yeraltı kömür madenlerinin bulunduğu yerlerde de gerçekleştirilebilir. Gaza dönüşen ham maddenin, örneğin odun veya organik atık gibi yakın zamanda elde edilen biyolojik bir kaynak olması halinde gaz dönüştürücüsü tarafından üretilen gaz yenilenebilir yakıt olarak düşünülür.Gaz Motorlarında Sentez Gazı Kullanımının Faydaları
  • Yenilenebilir enerji üretimi
  • Problemli atıkların faydalı yakıtlar haline dönüştürülmesi
  • Ekonomik sahada enerji üretimi ve azaltılmış iletim kayıpları
  • Karbon emisyonlarında azalma

Sentez Gazı Bileşimindeki Zorluklar
Sentez gazının bileşimi yüksek oranda gaz dönüştürücüye verilen girdilere bağlıdır. Sentez gazının bazı bileşenleri; katran, hidrojen seviyeleri ve nem de dahil olmak üzere üzerinde çalışılması gereken sorunlara neden olur. Örneğin, Hidrojen gazının yanması gaz motorları için normal enerji kaynağı olan metandan çok daha hızlıdır. Normal koşullar altında, motor silindirlerinde daha hızlı yanma; potansiyel erken ateşlemeye, vuruntuya ve motorun geri tepmesine neden olabilir. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için motorda bir takım teknik değişiklikler yapılmaktadır. Sentez gaz motorunun elektrik üretim gücü, doğal gaz yakıtlı gücün %50 ile %70’ine kadar azaltılmaktadır. Diğer bir değişle, doğal gaz ile çalışmakta olan 1.063 kW gücündeki motor, sentetik gaz ile çalışması halinde maksimum 730 kW güç üretmektedir.

Sentez Gazı Bileşenleri
Aşağıda yer alan tabloda tipik sentez gazının kompozisyonu verilmektedir. Gaz kompozisyonunun farklılığı, gaz reaktörüne verilen ham maddenin kimyasal bileşimine göre farklılık gösterebilmektedir.

Bileşen Oran(%)
H2 20-40
CO 35-40
CO2 25-35
CH4 0-15
N2 2-5


Eğer, sentez gazı projeniz hakkında daha fazla bilgi edinmeyi arzu ederseniz, lütfen bizimle temasa geçiniz.