Enerji Sistemleri > Doğalgaz Uygulamaları > Hastane Çözümleri > 
Hastane Çözümleri
Hastanelerde ve entegre sağlık tesislerinde kojenerasyon santralleri tesis etmek, enerji verimliliğinin artırılması ve karbon emisyonlarının azaltılması bakımından günümüzdeki en ideal çözümdür. Yüksek elektrik çevrim verim imkanına sahip bir kojenerasyon santralinin tesis edilmesi de, kısıtlı olan mali kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılmasına imkan tanır. Doğalgaz, düşük karbon emisyonlu temiz bir yakıttır. Bir kojenerasyon santrali; sadece elektrik üreten bir tesis değil aynı zamanda açığa çıkan atık ısıyı faydalı olarak geri kazandıran bir teknolojidir.


Enerji kullanımı ile ilgili olarak aşağıda ifade edilen 3 husus çok önemlidir:

 • Sınırlı mali kaynakların daha uzun soluklu ve etkin kullanılmasını sağlamak
 • Enerji verimliliğini arttırmak
 • Karbon emisyonunu azaltmak

Bir hastanenin hem şebekeden elektrik hem de ısı ihtiyacı için doğalgaz veya başka bir yakıt kullanarak üretmesi elbette ki yüksek maliyetlidir. Oysa gaz motoru kullanılan bir kojenerasyon tesisi, tek bir yakıt kaynağı ve sistem ile elektrik ve ısının aynı zamanda üretimine olanak sağlar.

Trijenerasyon opsiyonunda ise açığa çıkan sıcak su veya buhar bir absorbsiyonlu soğutucuya (absorbsiyonlu chiller) gönderilerek soğuk su üretiminde de kullanılabilir. Bu durumda, gaz motorunun çevrim verimliliği çok yüksek olduğundan dolayı (>%90) hastane için uzun vadede işletme tasarrufu sağlar.

Hastaneler yapıları gereğince farklı enerji formlarını tüketen kurumlardır. Şöyle ki:

 • Elektrik – Aydınlatma ve tesis ekipmanlarının çalışması için gereklidir.
 • Sıcak Su – Temizlik ve genel kullanım için gereklidir.
 • Buhar – Sterilizasyon ve temizlik, çamaşırhane
 • Soğutma – Buzdolapları, dondurucu ve havalandırma sistemleri için gereklidir.

Bütün bu enerji türleri kojenerasyon tesisi aracılığıyla yüksek verimlilikte üretilebilmektedir.

Hastanelerde Kojenerasyonun Faydaları

 • Check-up, ameliyat ve sonrası tedavi yöntemlerine yönelik elektrik enerji tasarrufu.
 • Elektrik ve ısınma yakıtının ayrı satın alınmamasından dolayı finansal kazanç.
 • Karbon emisyonunun azalmasının getirdiği çevresel faydalar.
 • Elektrik, ısıtma ve gerekli olduğunda soğutma gibi özelliklerinin kullanılabildiği esnek teknoloji imkanı

Eğer hastane kojenerasyon projeniz hakkında daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz, lütfen bizimle irtibata geçiniz.