Hakkımızda > SEÇ (Sağlık, Emniyet, Çevre) Politikamız > 
SEÇ (Sağlık, Emniyet, Çevre) Politikamız

  • Etkili bir SEÇ politikası uygulayarak kanun, yönetmelik, mevzuat ve tüzüklere uyumunu güvence altına almak
  • İş sağlığı, emniyet ve çevre konularında sürekli gelişmeyi sağlamak; yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak her türlü işbirliğini desteklemek ve bilgi alış verişinde bulunmak
  • Kuruluşumuzun ve çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerini ortadan kaldırmak, “0” kaza oranı istatistiğini korumak
  • Çalışanlarla ilgili iş kazaları, meslek hastalıkları ve iş gücü kaybını azaltmak ve engellemek
  • Motivasyon ve katılım sağlamak
  • Çevreyi ve doğal kaynakları korumak