Web sitesini kullanmaya devam ederek Çerez kullanımı ve diğer politikalarımızı kabul ediyor olacaksınız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

x

Sera Uygulamaları

Gaz motorları esnek elektrik temin etme gücünün yanı sıra aynı zamanda bitkilerin büyümesi için gerekli şartları oluşturma konusunda da yüksek derecede verimlilik sağlarlar. Bilindiği üzere fotosentezin en temel etmenleri karbon dioksit (CO2), ısı ve ışıktır. Gaz motor kojenerasyon sistemleri elektrik üretiminin yanı sıra, atık ısı geri kazanımı da sağlar. Bu arada, yakıt gazının yakılmasıyla ile birlikte karbondioksit de açığa çıkmaktadır. Sera uygulamalarında üretilen elektrik, seranın aydınlatılması ya da şebekeye satılması, atık ısı kış aylarında seranın ısıtılmasında ve son olarak CO2 de ayrıştırılarak bitkilerin büyümesi ve olgunlaşması için kullanılır.

Seralarda Kojenerasyonun Faydaları
● Verimlilik seviyesi % 95’e kadar çıkar ve bu nedenle kaynakların korunması ve karların maksimize edilmesi açısından büyük katkı sağlar
● Ulusal şebekenin pik talep zamanlarında üretilen elektrik şebekeye satılır
● CO2 ve atık ısı zamandan bağımsız olarak depolanır
● Yüksek kalitede CO2 üretilir

Karbondioksit ve Bitkilerin Gelişimi
Bitkiler fotosentez yaparak CO2’yi karbona çevirmek suretiyle büyürler. Atmosferde yaklaşık olarak 350 ppm (milyonda bir) kadar CO2 vardır. Optimal CO2 değerleri bitkiye göre farklılık gösterir ve genellikle 700 ppm seviyesinin altında seyreder. Seralarda kullanılan yapay aydınlatma vasıtasıyla bitkiler daha da fazla CO2 emilimi gerçekleştirirler. Eğer sera ortamı CO2 ile zenginleştirilip, yeterli bir aydınlatma ile birlikte sıcaklık belirli bir seviyede tutulabilirse bitkilerin büyüme hızı ve dolayısıyla hasat sayısı ve verimi ciddi bir artış gösterir. Gaz motorlarında doğal gaz yakılırken, üretilen birim kilowat elektrik başına yaklaşık olarak 0.2kg’lık CO2 üretilir. Bu değer de egsoz gazının hacimsel olarak %5-6 civarına denk gelmektedir.

Enerji Kullanımı
Gaz motor kojenerasyon / birleşik ısı-güç üretim sistemleri tarafından üretilen enerji seralarda çok çeşitli şekillerde kullanılabilir. Yapay aydınlatma için elektrik gücü sağlayabilir ve/veya üretilen elektrik ulusal şebekeye satılabilir. Isı ise sera ihtiyaçları doğrultusunda etkin bir şekilde kullanılabilmektedir. Bunlara ek olarak, motorun egzoz gazındaki CO2 bitkiler için bir gübre görevi görmektedir.

Egzoz Gazını Şartlandırma
Egzoz gazı özel katalitik konvertörler (SCR ve yanmalı katalitik konvertör) vasıtasıyla ayrıştırıldıktan sonra bir ısı eşanjörü tarafından yaklaşık olarak 55°C’ye kadar soğutulurak CO2 zenginleştirmesi için seraya gönderilir. Bitkilerin büyümesini ve gelişmesini en ideal seviyede tutabilmek için egzoz gaz kompozisyonu, sürekli olarak bir ölçüm cihazıyla takip edilmektedir.

Verime Etki Eden Önemli Hususlar
Verimli bir çalışma için yaklaşık olarak 1 hektarlık ya da daha büyük sera alanları gerekmektedir

● CO2 fertilizasyonu neredeyse bütün bitki türleri için uygundur
● Eş zamanlı ısı kaynağıyla birlikte CO2 fertilizasyonu için gerekli elektrik gücü miktarı hektar başına 0.5MWel.
● Eş zamanlı ısı kaynağı ve aydınlatmayla birlikte CO2 fertilizasyonu için hektar başına 0.35 MWel.
● Aydınlatma (domates ve biber gibi) bitkiler ve (kasımpatı ve gül gibi) çiçekler için uygundur.
● Ekonomik bir tesis işletme için en önde gelen faktörler, yüksek elektrik verimliliğiyle birlikte ısı kullanımı ve CO2 fertilizasyonudur.

Eğer sera kojenerasyon projeniz üzerinde ayrıntılı bir görüşme yapmak istersiniz, lütfen bizimle irtibata geçiniz.

  • Sera - Broşür
Topkapı Endüstri Malları Ticaret A.Ş © 2023 Tüm Hakları Saklıdır.