Web sitesini kullanmaya devam ederek Çerez kullanımı ve diğer politikalarımızı kabul ediyor olacaksınız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

x

Atıksu Arıtma Gazı

Atık su uzmanları bir zamanlar, arıtma sonrası denize deşarjın gerekliliklerini karşılayabilmek için atık su arıtma tesislerini işletmenin yüksek maliyetlerini kabul etmiş bulunmaktaydılar. Enerjinin maliyeti ve yenilenebilir enerjiye verilen önem arttıkça, yerel yetkililer ve belediyeler para tasarrufunda bulunmak ve yenilenebilir enerji gereksinimlerini karşılamak için çözümler aramaya başladılar. Jenbacher gaz motorları, kojenerasyon / birleşik ısı ve enerji sistemleriyle yenilenebilir enerji çözümü sunmakta olup, söz konusu çözüm de uzun dönemde atık su arıtma tesisleri için önemli bir oranda tasarrufta bulunulması ile sonuçlanmaktadır.

Atıksu Arıtma Gazından Yenilenebilir Enerjiye Dönüşümün Basamakları

Atıksu arıtma gazı (Biyogaz) üretimi dört basamağa bölünmüş bulunmaktadır:
● Fiziksel kirleticilerin çıkartılması dahil olmak üzere girdi malzemesinin hazırlanması
● Hidroliz, asetat oluşumu, asidojenez ve metan oluşumundan oluşan çürütme (fermantasyon)
● Biyogazın yenilenebilir elektriğe ve faydalı ısı haline kojenerasyon / CHP aracılığı ile dönüştürülmesi
● Çürütme sonrası işleme

Kanalizasyon belediyenin tesis ettiği sistemlerinde toplanır ve arıtılması amacıyla atık su arıtma tesisindeki çürütme tanklarına (digester) gönderilir. Çürütme tanklarında biyogazın üretilmesi için bir seri biyolojik süreçler gerçekleştirilir. Hidroliz organik malzemenin çürütücü sıvısı içinde çözündüğü süreçtir. Bunu takiben malzeme asidojenez ve asetat oluşumu ara basamaklarından geçer ve bu işlem metan oluşumu için öncül molekülleri oluşturur. Metan oluşum süreci, söz konusu bu öncül moleküllerden beslenir ve hücresel atık ürün olarak metan üretilir. Biyolojik olarak elde edilmiş metanı içeren biyogaz genellikle ana çürütücüden ayrı bir yerde yerleşik olan gaz depolama tankı içine hapsedilir. Gaz depolama tankı, çürütücülerde gaz üretimindeki dalgalanmaları dengelemek için bir tampon olarak işlev görür. Gaz üretim seviyelerinin az veya çok değiştiği durumlarda, kanalizasyon gazını ana dağıtım şebekesinden doğal gaz ile desteklemek üzere çift yakıt karıştırma kullanılabilir.

Atıksu Arıtma Tesislerinde Kojenerasyonun Faydaları
● Kojenerasyon aracılığı ile atık malzemeden yenilenebilir enerjinin üretilmesi
● Özellikle aerobik arıtma ile mukayese edildiğinde karbon emisyonlarındaki azalma
● Sahada ekonomik elektrik enerjisi üretimi ve azaltılmış iletim kayıpları
● Düşük karbonlu gübre ve toprak ıslah maddesi üretimi
● Maliyet etkin ve kanıtlanmış teknoloji

Atık Su Arıtma Enerji Maliyetleri
Atık arıtma süreçlerine havalandırma ve pompalama gibi enerji yoğun operasyonlar dahildir. Bunun sonucu olarak atık su arıtma tesisleri önemli miktarda enerji tüketimine gerek duyar. Elektrik fiyatları arttıkça tesis operatörleri deşarj izni gereksinimlerinin karşılanmasında daha yüksek enerji maliyetleri ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Atık su arıtma tesisi sahipleri için ikinci önde gelen maliyet enerji maliyeti olup, bu personel maliyetinin hemen arkasından gelmektedir. Biyokütlelerin arıtılmasına yönelik kurulan anaerobik çürütme kullanan atıksu arıtma tesisleri, elektrik üretmek üzere biyogazın gazın yakılması ve kojenerasyon aracılığı ile ısı elde edilmesi artmakta olan işletme maliyetlerine gerçek bir çözüm sağlar.

Özellikleri ve Faydalar
● Turbo bypass ile düşük emisyon
● %43’e kadar çıkan elektrik verimliliği
● Uzaktan izleme dahil olmak üzere geliştirilmiş kontrol sistemi yüksek güvenirlik seviyesi
● 60.000 işletim saati ana bakımı ile düşük bakım maliyeti
● Kesintisiz çift yakıt karıştırma, gerektiğinde doğal gaz ilavesi ile gaz üretimindeki dalgalanmaları dengeleme
● Yüksek enerjili motor yoğunluğu düşük kurulum maliyeti

Eğer atıksu arıtma gazı projeniz hakkında daha fazla bilgi edinmeyi arzu ederseniz, lütfen bizimle temasa geçiniz.

  • Atık Su Arıtma - Broşür
Topkapı Endüstri Malları Ticaret A.Ş © 2023 Tüm Hakları Saklıdır.